KOOLITUSTE KORRALDUS

Lähemalt koolituste korraldusest

Korduma kippuvad küsimused

Koolituse arve peab olema tasutud hiljemalt koolitusele eelneval päeval.

Pikaajalistel ja suure osalejate arvuga klientidel on võimalik kokku leppida koolituse soodushind. Sama kehtib ka nö. „tellimuskoolituste” puhul, kui konkreetne ettevõte tellib koolituse enda töötajatele, kas siis koolitaja toimimiskohas või kliendi juures.

Koolituse saab tühistada, teatades sellest vähemalt 24 tundi enne koolituse algust ette kas kirjalikult e-posti teel või telefoni teel. Sel puhul ettemakstud koolitusraha tagastatakse või pakutakse välja järgmise koolituse aeg. Kui koolitusele jäetakse tulemata ja sellest pole eelnevalt ette teatatud, koolitusraha ei tagastata.

Kõigile koolituse edukalt läbinud osalejatele väljastatakse nende soovil tunnistus, mis tõendab koolituse läbimist ja annab õiguse koheselt alustada tuletöödega või anda välja tuletööluba. Tunnistus kehtib kuu aega. Plastikkaart saabub osaleja poolt näidatud postiaadressile kolme nädala jooksul peale koolitust.

Koolitusel kasutatakse Soome Päästeala Keskorganisatsiooni poolt väljatöötatud ja heaks kiidetud õppematerjali.

Koolitajal on Soome Päästeala Keskorganisatsiooni poolt väljastatud tunnistus ja igal aastal uuendatav litsents, mis annab õiguse läbi viia Põhjamaade Tuletöökaardi koolitusi. Samuti osaleb koolitaja iga-aastaselt Soome Päästeala Keskorganisatsiooni poolt korraldatud kohustuslikel täienduskoolitustel.