Privaatsustingimused

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Mertek Invest OÜ (edaspidi Mertek Invest) veebilehel https://turvakaart.ee/ (edaspidi veebileht).

Mõisted

Kasutaja – kasutaja on isik, kes külastab turvakaart.ee veebilehte või edastab Mertek Invest’ile omalt poolt infot. Näiteks e-posti või veebilehe kontaktvormi kaudu ühenduse võtmine.
Isikuandmed – isikuandmed on igasugune info, mis on kasutaja veebilehel Mertek Invest’ile enda kohta teada andnud.

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Isikuandmete kogumine
Mertek Invest kogub isikuandmeid järgmises koosseisus:

 • nimi, ettevõtte nimi, ettevõtte registrikood, koolitusel osaleja sünniaeg, amet, aadress, telefon ja e-posti aadress – kasutaja poolt koolitusele registreerimisel, uudiskirjaga liitumisel, kontaktvormi kaudu kirjutamisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Plausible.

Isikuandmete kasutamine
Mertek Invest kasutab isikuandmeid järgmistel põhjustel:

 • teenuse osutamiseks – koolitustele registreerimiseks, kasutajatega suhtlemiseks, arvete saatmiseks ja osalejate registreerimiseks Soome Päästeala Keskorganisatsiooni ja Soome Tööturvalisuskeskuse registrites, mis on vajalik turvakaartide väljastamiseks;
 • veebilehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks;
 • juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine);
 • kasutajakogemuse parendamiseks.

Isikuandmete vastutav töötleja
Mertek Invest (Mertek Invest OÜ, reg.nr 11515925, asukoht Oru 11, Märjamaa, 78302 Raplamaa, Eesti) on isikuandmete vastutav töötleja.

Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele
Mertek Invest kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • veebilehe majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • turvakaartide registripidamist.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus
Mertek Invest säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik.
Kasutaja nõusolekuta ei väljastata andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.
Kasutaja isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Mertek Invest organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Kasutaja õigused
Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta;
 • oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Vastavast soovist palume teavitada meid e-posti teel aadressil info@turvakaart.ee või helistades üldtelefonile +372 5108999.

Privaatsustingimuste muutmine
Mertek Invest jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil info@turvakaart.ee või helistades üldtelefonile +372 5108999.